Etikettarkiv: el

El Hierro självförsörjande på el

Kanarieön El Hierro har ett system som gör att ön kan vara helt självförsörjande på el. Systemet består av fem vindkraftverk och två vattencisterner, som ligger på olika höjd. När mängden el som produceras av vindkraftverken är mer än vad som används på ön så används överskottet till att flytta vattnet till den cistern som ligger längst upp. När behovet av el är större än den mängd som skapas av vindkraftverken så släpper man ner vattnet från den övre cisternen till den lägre och kan på så sätt utvinna vattenkraft.

Här ser du de fem vindkraftverken på El Hierro: 20141224_154420

Det finns även ett dieselaggregat som används i nödfall.

Vindkraftverken ligger i Parque Eólico:

20141224_154411

Vart och ett av de fem vindkraftverken producerar 2,3 MW. Sammanlagt ger de 11,5 MW, och det säger mig ingenting, men enligt Wikipedia så producerar ett kärnkraftverk runt 1 000 MW. Drygt 400 vindkraftverk borde alltså kunna producera lika mycket el som ett kärnkraftverk.

När jag tänker på det här med att vara självförsörjande på el så blir jag helt besatt. El Hierro har typ 11 000 invånare och kan försörja alla på 5 vindkraftverk. Sverige har 9,5 miljoner invånare, alltså 863 gånger fler än El Hierro. Betyder det att vi skulle behöva 863 gånger 5 = 4 315 vindkraftverk för att bli självförsörjande på el i Sverige?

Jag läser nu att det för ett år sedan fanns 2 663 vindkraftverk i Sverige. Samtidigt läser jag att bara 4,5 procent av Sveriges energi kommer från vindkraft. Hur går det här ihop? Antagligen är det jag som räknar fel någonstans. Jag kan inget om det här ämnet, och dessutom är jag för sjutton ordmänniska, inte räknenisse.

Men ändå. Om det går att göra en hel ö självförsörjande på el på det här, i mina ögon, enkla sättet – borde vi inte kunna använda vind- och vattenkraft mer även i Sverige och resten av världen då?

Dessutom läser jag att El Hierro har som mål att alla bilar på ön ska vara eldrivna år 2020. El Hierro verkar onekligen vara ett Mecka för miljövänligt energitänk.

Källor: